Utstilling:​

2020/januar:

Lavterskel separatutstilling, "Jeg har mer å si", gjennom Torshov Kunst- og kulturforening på

Sagene Samfunnshus, Oslo.

     

2020/september -januar 2021:

Salgsutstilling av yogainspirerte trykk hos Anahat Yoga Asker

2020/november:

Fellesutstilling, jubileum, Torshov Kunst - og kulturforening 

på Sagene Samfunnshus, Oslo (Utsatt)

Salg:

Ta kontakt per mail:

ashild.basso@gmail.com 

Profesjonelle digitale kopier, DGA (Digital Graphic Artwork)

av enkelte originaler kan kjøpes/bestilles.

***

IN ENGLISH

Exhibition:

2020/January:

"I have more to say".  Exhibition through Torshov art and culture, at Sagene Samfunnshus

Oslo, Norway.

2020/September - Januar 2021:

Sales exhibition. Yoga inspired prints at Anahat Yoga Asker

2020/November:

Collective exhibition, Torshov art and culture, at Sagene Samfunnshus

Oslo, Norway. (Postponed)

Sale:

Contact through mail

 

ashild.basso@gmail.com 

Professional digital copies DGA (Digital Graphic Artwork) 

of some of the original artworks may be bought/ordered.

IMG_3631_edited.jpg