Utstillinger:​

2022/ 1.-30.sept.:
Separatutstilling, gjennom Torshov 
Kunst- og kulturforening på Sagene Samfunnshus, Oslo

2022/ 8.-12.juni:
Avgangsutstilling klasse 3A v/Nydalen Kunstskole, Galleri M15,
Majorstuevn 15, Oslo

2021/ 1.-30.des.:
Fellesutstilling for Torshov Kunst- og kulturforening,
Sagene Samfunnshus, Oslo

2021/ 15.-17.okt.:
Juryert fellesutstilling for KOS (Kunstforeningen Oslo Syd),
Holmlia kirke, Oslo.

2021/ 23.-27.juni: 

Avgangsutstilling klasse 2A v/Nydalen Kunstskole, Galleri M15, Majorstuen, Oslo
     
2020/september -januar 2021:
Salgsutstilling av yogainspirerte trykk hos Anahat Yoga Asker

2020/januar:
Separatutstilling "Jeg har mer å si", gjennom Torshov
Kunst- og kulturforening på Sagene Samfunnshus, Oslo
Salg:

Ta kontakt per mail:

ashild.basso@gmail.com Profesjonelle digitale kopier, DGA (Digital Graphic Artwork)
av enkelte originaler kan kjøpes/bestilles.
***
IN ENGLISHExhibitions:

2022/ 1.-30.sept.:
Solo exhibition with the support of 
Torshov art and culture association, Sagene Samfunnshus, Oslo

2
022/ 8.-12.juni:
Student group exhibition, Nydalen Art School, Gallery M15, Majorstueveien 15, Oslo

2021/1.-30.des.:
Group exhibition,
 Torshov art and culture association, Sagene Samfunnshus, Oslo

2021/ 15th -17th of Oct.:
Group exhibition, Oslo South Art Association, Holmlia Church, Oslo

2021/ 23rd.-27th of June:

Student group exhibition, Nydalen Art School, Gallery M15, Majorstua, Oslo

2020/September - Januar 2021:
Sales exhibition. Yoga inspired prints at Anahat Yoga Asker

2020/January:
"I have more to say".  Solo exhibition with the support by Torshov art and culture, at Sagene Samfunnshus
Oslo, Norway.Sale:

Contact through mail
 
ashild.basso@gmail.com Professional digital copies DGA (Digital Graphic Artwork) 
of some of the original artworks may be bought/ordered.


 

IMG_3631_edited.jpg