Utstilling:​

2021/ 23.-27.juni 2021: 
Avgangsutstilling klasse 2A v/Nydalen Kunstskole, Galleri M15, Majorstuen, Oslo
     
2020/september -januar 2021:
Salgsutstilling av yogainspirerte trykk hos Anahat Yoga Asker

2020/januar:
Separatutstilling "Jeg har mer å si", gjennom Torshov
Kunst- og kulturforening på Sagene Samfunnshus, Oslo
Salg:

Ta kontakt per mail:

ashild.basso@gmail.com Profesjonelle digitale kopier, DGA (Digital Graphic Artwork)
av enkelte originaler kan kjøpes/bestilles.
***
IN ENGLISHExhibition:

2021/ 23rd.-27th of June:
Student group exhibition, Nydalen Art School, Gallery M15, Majorstua, Oslo

2020/September - Januar 2021:
Sales exhibition. Yoga inspired prints at Anahat Yoga Asker

2020/January:
"I have more to say".  Exhibition through Torshov art and culture, at Sagene Samfunnshus
Oslo, Norway.Sale:

Contact through mail
 
ashild.basso@gmail.com Professional digital copies DGA (Digital Graphic Artwork) 
of some of the original artworks may be bought/ordered.


 

IMG_3631_edited.jpg