Kontakt:


Åshild Basso
ashild.basso@gmail.com

Annen info:

Jeg er søkende. Nysgjerrig på indre og ytre verdener. Jeg har reist, studert og jobbet utenlands. Jeg har alltid vært opptatt av rettferdighet, likeverd og fred. Et mangfold av kulturer er min kultur. 

Da jeg var 20 fant jeg fram svamp, maling og lerret. Jeg begynte forsiktig å uttrykke meg gjennom farger.

Sykepleierutdannelsen understreket min fascinasjon av psyken og underbevisstheten. Allerede da bestemte jeg meg for å bli kunstterapeut. Kunstterapien åpnet meg opp til en større del av meg. Til flere av mine bevisste og underbevisste sider. Jeg kom sterkere i kontakt med kreativiteten, nysgjerrigheten og spontaniteten. Med urkraften. Med underbevisst symbolikk så vel som projeksjoner og skyggesider. Kunstterapien ble en del av meg. Er en del av meg.

En sjamanistisk, animistisk tilnærming til livet er også en del av meg. 

Høsten 2020 var jeg klar for å lære mer teknikk. Jeg begynte på deltids billedkunstutdannelse ved Nydalen Kunstskole. Der går jeg fremdeles.


Jeg forholder meg til mangfoldige uttrykksformer og materialer. Enkeltvis eller med mixed mediateknikker. Det som er ferdigstilt legges ut her. Andre uttrykk eller arbeid i prosess har til nå blitt lagt ut på Instagram og Facebook. Livet ønsker at jeg reduserer kontakten på sosiale media en god stund framover. 


Livet, naturen, den daglige magien, intuisjonen og spontaniteten påvirker meg, former uttrykkene. 


Nettsiden vil bevege seg med meg.

Med livet.
Ta kontakt pr mail om du lurer på noe.*FRED, RETTFERDIGHET OG LIKEVERD*

Kjærlighet

 
Åshild*****


IN ENGLISH


More info:

I am a seeker. Curious of inner and outer worlds. I've traveled, studied and worked abroad. I've always been concerned with justice, equality and peace. A diversity of cultures is my culture.

When I was 20 I found a sponge, some paint and a canvas. Carefully I started expressing myself through colours.

The general nursing education underlined my fascination of the psyche and the subconscious. Allready then I desided to become an art therapist. The art therapy opened me to a bigger part of myself. To several of my conscious and
 subconscious sides. I got deeper in touch with the creativity, the curiousity and the spontanity.  With the primordial force. And with subconscious symbolism as well as projections and shadow sides. The art therapy became a part of me. Is a part of me.

A shamanic, animistic approach to life is a part of me as well.


The Autumn of 2020 I was ready to learn more technique. I started the part time visual art education at Nydalen art school, where I still study.  

I express myself in many different ways. With all sorts of materials. Seperately or mixed media techniques. On this website I post completed works. Other expressions or work in prosess I've used to post on Instagram and facebook. Life wants me to reduce the use of social media for a while.


Life, nature, daily magic, intuition and spontanity affects me, shapes the expressions.


The website will move with me.

With life.


Get in touch on email if you have any questions


PEACE, JUSTICE AND EQUALITY*

Love

Åshild

IMG_E0265.JPG