Kontakt:

Åshild Basso

ashild.basso@gmail.com

 

Annen info:

Høsten 2020 begynte jeg på deltids billedkunstutdannelse ved Nydalen Kunstskole. Jeg har ingen formell kunstutdannelse fra tidligere. Kunstterapien har gjort meg utforskende. Jeg har tatt ulike kreative kurs når det har passet.

Jeg forholder meg til mangfoldige uttrykksformer og materialer. Enkeltvis eller med mixed mediateknikker. Det som selges legges ut her. Andre uttrykk eller arbeid i prosess legges ut på Instagram og Facebook.

Livet, naturen, tilfeldighetene, intuisjonen og spontaniteten påvirker meg, former uttrykkene. 

Nettsiden vil bevege seg med meg.

Med livet.

Men uttrykkene kommer først. Internett etterpå.

Ta kontakt om du lurer på noe.

*FRED, RETTFERDIGHET OG LIKEVERD*

 

 

Åshild

*****

IN ENGLISH

More info:

This Autumn (2020) I began a parttime visual arts education at Nydalen Art School. I have no previous formal art education. The Art Therapy has made me more curious. Searching. I have taken different short art courses when possible.

I express myself in many different ways. With all sorts of materials. Seperately or mixed media techniques. On this website I post expressions for sale. Other expressions or work in prosess I post on Instagram.

Life, nature, coincidenses, intuition and spontanity affects me, shapes the expressions.

The website will move with me.

With life.

But expressions come first. The web after.

Get in touch if you have any questions

PEACE, JUSTICE AND EQUALITY*

Åshild

IMG_E0265.JPG